Sverige har i skrivande stund 29 st nationalparker under våren 2018 tillförs en till park och det höjer det totala antalet till 30st! Dessa parker är områden som har unik natur som staten tillsammans med lokala länsstyrelser etc. bedömt som extra skyddsvärda! Att besöka alla dessa parker och i samband med det medföra kamerautrustning och dokumentera dessa parker är nu ett pågående projekt och jag räknar med att förhoppningsvis ha besökt alla parker innan året 2020 är slut! Häng med här och läs mer om hur projektet går! Dagsaktuella uppdateringar kommer med största sannolikhet postas i bloggen istället då det är ett lättare och snabbare sätt att förmedla sig!